Disability Education Resources for Ander

This website or reference for getting disability resources is just my poor contribution to my student Ander. I hope you will get enough references to pass my subject. I hope so :-)

http://www.disaboom.com/disability-education

Apart from that reference with a lot of articles about disabilities the next ones could be of your interest also:

10 Free Screen Readers For Blind Or Visually Impaired Users: http://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users

Homer is a small self-voicing web browser built for the GTK web browser dedicated to blind users

Linux -- A Viable Alternative For The Blind? Action for blind people, screen readers:

Regarding the topics we have this year, here you can read all of them. Topics and more information for passing the subject.

 BERRIEN IDAZKERA TELEBISTAN
2. maila Irakaslea: Jakobe Palazio

HELBURUAK Ikasleak telebistako lengoaia eta telebista informaziorako erremintak ezagutu eta abileziak garatuko ditu formatu eta genero guztietan zuzen eta ondo adierazteko eta idazteko.

TEORIAri dagokion programa
1. TELEBISTAKO NARRAZIOEN ARAUAK 1.1. Ikusentzunezko idazketaren ezaugarri orokorrak 1.2. Informazio ahozkotasuna 1.3. Testuaren antolaketa eta barne koherentzia 2. INFORMAZIOA BURUTZEKO PROZESUA 2.1.Perpausaren eta bere elementuen antolakera 2.2. Informazio iturrien erabilera eta atribuzioa telebistako idazketan 2.3 Telebistako notiziaren barne egitura 3. TELEBISTAKO INFORMAZIO GENEROAK 3.1. Notizia edo berria 3.2. Kronika 3.3. Erreportaia 3.4. Elkarrizketa 4. TELEBISTAKO INFORMAZIOAREN AURKEZPENA ETA AHOZKO ADIERAZTEA 4.1. Lokuzioa 4.2. Gertaera izan den tokian eginiko aurkezpena eta platoan egina. 4.3. Zuzeneko emanaldiak 5. TELEBISTAKO INFORMAZIO SAIOAK 5.1. Informazio saioen tipologia 5.2. Albistegiak 5.3. Albistegi nagusiak 5.4. Idazgelaren antolakera eta funtzionamendua 6. TELEBISTAKO KAZETARITZA DIGITALA 6.1. Kazetariaren lanak dakartzan inplikazioak 6.2. Bideokazetaritzaren sustatzea

PRATIKAK EGITEKO PROGRAMA 1.- Notizia bateko sarreratxoa idatzi, telebistako informazio saio baterako izanen dena. Notizia, irakasleak emandako gaiaren ingurukoa izanen da. 2.- Telebistako albiste baten idazketa eta burutzea -Nafar exklabeen gainekoa (Ezkarai, Eskiula, Akize, Naiara, Nabarrotze, Bizkarrotze, Bokale Zaharra, Ballarta, Selaya, Miranda, Bilbao, Oska, Mutriku...)- Irudiak eraman behar ditu berriak, baita grafismoa ere. Luzeen jota 5 minutuko informazio erreportaia lez aurkeztu behar da. Bikoteka egiteko ikaslana da, elkarri laguntza emanez. Kredituetan bi ikasleen izenak agertu behar dira amaieran, bata erreportaria izanik eta bestea laguntzailea (rolak aldatuz burutzen dira bi lanak). Kredituetan ezin da agertu irakasgaiaren izena edo EHUren logoa edo aipamena. Exklabe guztiak bideoblog batean jarriko ditugu. Bi aste dituzue ikasle bakoitzak exklabe diferente bat aukeratzeko. Irakasleari esango diozue herriaren izena eta nor ukanen duzuen laguntzaile. 3.- Informazio elkarrizketa ikusentzunezko baten burutzea eta argitaratzea. - Idazlana hiru albistegiren egitura gonbaratuz 4.- Ezagueren bereganatzea eta ulertzea. Test tankerakoa

ARGIBIDEAK Jarraituzko ebaluazioa (10 puntu). Irakasgaia gainditzeko 5eko kalifikazioa eskuratu behar, lau ikaslanei datxezkien kalifikazioen bataz-bestekoa izanik. Lau ikaslan dira, bakoitzak %25eko balioa duelarik. Nahiz eta ikaslan bat edo bi suspenditurik eduki, posible da aprobatzea baldin eta bataz-bestekoa 5etik gorakoa bada.

BIBLIOGRAFIA
-ALSIUS, S. (1998) Catorce dudas sobre el periodismo en televisión. Bartzelona: Cims. -BALSEBRE, A., MATEU, M., y VIDAL, D. (1998) La entrevista en radio,televisión y prensa. Madril: Cátedra.
-BORDIEU, P. (1997) Sobre la televisión. Bartzelona: Anagrama.
-CEBRIÁN HERREROS, M. (2003) Información televisiva: mediciones, contenidos, expresión y programación. Madril: Ed. Síntesis.
-LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, J. (2006) Redacción y locución de la información audiovisual. Escribir noticias para la radio y la televisión. Leioa: EHU.
-LARRINAGA LARRAZABAL, A. (2007) Euskarazko albistegietarako eskuliburua II. Bilbao: Euskal Irrati Telebista, L.G.
-MARÍN, C. (2006) Periodismo audiovisual. Información, entretenimiento y tecnologías multimedia. Bartzelona: Ed. Gedisa.
-MAYORAL, J. (coord.) et al (2008) Redacción periodística en televisión. Madril: Ed. Síntesis
-OLIVA, L. Y SITJÁ, X (2007) Las noticias en radio y televisión. Bartzelona: Ediciones Omega.
 -PALAZIO, Gorka (2008) Tendencias en televisión y vídeo por Internet y en movilidad, in “Medios de comunicación, tecnología y entretenimiento. Un futuro conectado”, Bartzelona, Laertes.
-PALAZIO, Gorka (2003) Usabilidad, interacción y arquitectura en la televisión por Internet, in “Odisea 21, la evolución del sector audiovisual”, Madril, Fragua.
-PÉREZ DE SILVA, J. (2000) El periodismo en la televisión digital. Bartzelona: Paidós. -SOENAGAS, X (2008) El enfoque informativo. Los puntos de vista de una noticia en televisión. Madril: Laberinto.
 -ZABALETA URKIOLA, IÑAKI. (2002) Ikusentzunezko informazioaren teknologia: kable, satelite, eta lurreko irrati eta telebistaren sistemak, zerbitzuak eta garapena. Bilbao: UEU.
 -ZABALETA URKIOLA, IÑAKI, eta JESUS MARI ZALAKAIN (2004) Irrati eta telebistako informazioaren teoria eta teknika. Bilbao: Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).  -ZABALETA URKIOLA, I. eta ZALAKAIN (2004) Informazioaren teoria eta teknika irrati eta telebista digital eta analogikoan. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.

 

Iruzkinak