"Berrien Idazkera Telebistan" deritzon irakasgaiko programa


Berrien Idazkera Telebistan izeneko irakasgaia ECTSko 6 kreditukoa da. Guztitara 150 orduko eskolaldia ematen du horrek. Ordu magistralak, laborategikoak eta gelako praktikak sartzen dira, urtero ohikoa denez. Hona hemen programa teorikoa. Gogoratu ikaslanak direla irakasgaiaren oinarria BIT izeneko ekai honetan.

TEORIAri dagokion programa

1. TELEBISTAKO NARRAZIOEN ARAUAK
1.1. Telebistako informazioaren osagaiak
1.1.1. Irudiaren adierazkortasun-eginkizuna
1.1.2. Soinuaren adierazkortasun-eginkizuna
1.1.3. Idazmenaren adierazkortasun-eginkizuna
1.1.4. Edizioaren adierazkortasun-eginkizuna: jarraipena

2. INFORMAZIOA BURUTZEKO PROZESUA
2.1. Erredakzioen antolaketa eta jarduera
2.2. Gaurkotasunaren hautaketa
2.3. Informazio iturriak

3. TELEBISTAKO INFORMAZIOAREN AURKEZPENA ETA AHOZKO ADIERAZTEA
3.1. Lokuzioa
3.2. Berrien lanketa eta aurkezpena. Sarrera
3.3. Iritziaren lanketa eta aurkezpena. Iruzkina

4. TELEBISTAKO INFORMAZIO GENEROAK
4.1. Notizia, albistea edo berria
4.2. Erreportajea
4.3. Kronika
4.4. Elkarrizketa
4.5. Testuaren antolaketa eta barne koherentzia: gidoia

5. TELEBISTAKO INFORMAZIO SAIOAK
5.1. Informazio saioen tipologia
5.2. Eguneroko albistegiak
5.3. Informazio saioen egitura
5.4. Analisia: edukia, aurkezpena, estetika, teknika eta erritmoa

6. KAZETARITZA DIGITALA ETA TRANSMEDIA KOMUNIKAZIOA
6.1. Kazetariaren lanerako ondorioak


Bibliografia


- ALSIUS, S. (1998): Catorce dudas sobre el periodismo en televisión. Bartzelona: Cims.
- BALSEBRE, A., MATEU, M., y VIDAL, D. (1998): La entrevista en radio,televisión y prensa. Madril: Cátedra.
- BORDIEU, P. (1997): Sobre la televisión. Bartzelona: Anagrama.
- CEBRIÁN HERREROS, M. (2003): Información televisiva: mediciones, contenidos, expresión y programación. Madril: Ed. Síntesis, S.A.
- LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, J. (2006): Redacción y locución de la información audiovisual. Escribir noticias para la radio y la televisión. Leioa: EHU.
- LARRINAGA LARRAZABAL, A. (2007): Euskarazko albistegietarako eskuliburua II. Bilbao: Euskal Irrati Telebista, L.G.
- MARÍN, C. (2006): Periodismo audiovisual. Información, entretenimiento y tecnologías multimedia. Bartzelona: Ed. Gedisa.
- MAYORAL, J. (coord.) et al (2008): Redacción periodística en televisión. Madril: Ed. Síntesis
- OLIVA, L. Y SITJÁ, X (2007): Las noticias en radio y televisión. Bartzelona: Ediciones Omega.
- PALAZIO, Gorka (2008): Tendencias en televisión y vídeo por Internet y en movilidad, in “Medios de comunicación, tecnología y entretenimiento. Un futuro conectado”, Bartzelona, Laertes.
- PALAZIO, Gorka (2003): Usabilidad, interacción y arquitectura en la televisión por Internet, in “Odisea 21, la evolución del sector audiovisual”, Madril, Fragua.
- PÉREZ DE SILVA, J. (2000): El periodismo en la televisión digital. Bartzelona: Paidós.
- SOENAGAS, X (2008): El enfoque informativo. Los puntos de vista de una noticia en televisión. Madrid: Laberinto.
- ZABALETA URKIOLA, IÑAKI. (2002): Ikusentzunezko informazioaren teknologia: kable, satelite, eta lurreko irrati eta telebistaren sistemak, zerbitzuak eta garapena. Bilbo: UEU.
- ZABALETA URKIOLA, IÑAKI, eta JESUS MARI ZALAKAIN GARAIKOETXEA. (2004): Irrati eta telebistako informazioaren teoria eta teknika. Bilbao: Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).
- ZABALETA URKIOLA, I. eta ZALAKAIN GARAIKOETXEA, J. (2004):  Informazioaren teoria eta teknika irrati eta telebista digital eta  analogikoan. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.
- ZABALETA URKIOLA, IÑAKI.(2005): Teoría, técnica y lenguaje de la  información en radio y televisión. Sistemas digitales y analógicos. Bartzelona: Ed. Bosch, S.A.

Interneteko webgune interesgarriak

Telebista
-https://archive.org/details/tv
-http://www.getmiro.com
-http://www.hamaika.tv
-http://www.kanaldude.tv
-http://www.vimeo.com
-http://www.youtube.com
-http://www.eitb.tv/eu
-http://www.eitb.com
-http://bambuser.com

Web 2.0:
-http://www.techcrunch.com
-http://readwrite.com

ARGIBIDEAK

Irakasgaia gainditzeko modalitateak bi dira:

  A. Jarraituzko ebaluazioa
  B. Ikaslan berezia (bukaerako azterketa idatzia edota ahozkoa egin)

A. Jarraituzko ebaluazioa (10 puntu): ikasleak hautua egiten badu ikaslan bat aurkeztuz, horrek dakar ezinbestez jarraituzko ebaluazioa; hortaz, uko egiten zaio azkeneko ikaslanari (bukaerako ikaslana edo azterketa). Jarraituzko ebaluazioa hautatzen dutenentzat, bukaerako kalifikazioa egiteko ikaslanetan lortutako emaitzak hartuko dira kontutan (ikasgelan eta laboratorioan eginak).

B. Ikaslan berezia edo bukaerako azterketa (10 puntu). Argumentazio eta zehaztasun gradua baloratuko dira emandako erantzunen gainean. Aukera hau hartzen dutenentzat, ikaslan honetan lortzen duten kalifikazioa da bukaerakoa, irakasgai osoari dagokiona.

 

Iruzkinak