Kazetaritza partehartzaileaz, garapena, adibideak eta crowfundinga


Kazetaritza partehartzaileaz gehiago jakitearren egin dut presentazio hau. Irekia da eta espero dut zuek ere aportazioak gehitzea. Adibideak agertzen dira, baita crowfundingaren bidez nola sortzen diren horrelako infoguneak egun.


Iruzkinak